Lid Worden

 

Lid van de mfam kunnen worden NMI registermediators en/of rechtbankmediators die de laatste 3 jaar tenminste 15 familiemediations hebben verricht op het terrein waarop ze zich profileren en daarnaast een door het NMI geaccrediteerde opleiding familiemediation hebben afgerond en voldoen aan de overige voorwaarden van ons Huishoudelijk Reglement. We willen het publiek een keuze geven uit ervaren en geschoolde familiemediators. 

 

Zo dient een lid te voldoen aan de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt om doorverwijzingen te krijgen voor familiezaken. Daarvoor gelden speciale deskundigheids- en ervaringseisen op het gebied van het personen-en familierecht. 

 

Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat u net als de andere leden bereid bent presentaties voor de vereniging te houden en op uw beurt actief wilt zijn in het bestuur of in commissies. We willen een vereniging zijn met een goede ledenparticipatie, zodat we optimaal van elkaar kunnen leren.

 

Tot slot verlangen we van de leden de bereidheid om zich permanent bij te scholen; onze familiemediators dienen jaarlijks 5 van de 16 voor een NMI registermediator verplichte PE punten te behalen op het terrein van het personen- en familierecht. 

 

Wilt u lid worden? Vraag een aanvraagformulier aan bij de voorzitter van de mfam, mr Marjel Kempen-Luiten mail. De beoordelingscommissie is samengesteld uit leden van het bestuur.