Wat is familiemediation

 

Familiemediation bestaat uit gesprekken tussen u, degene(n) met wie u van mening verschilt en de familiemediator. U zit in beginsel samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider.

 

De familiemediation start met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels voor de mediation en de kwestie waarover het gaat. Verder staat er een verwijzing in naar de algemene voorwaarden waaraan de MfN mediator en partijen zich moeten houden. Deze voorwaarden worden in de mediationovereenkomst van toepassing verklaard. Zie in dit verband ook http://mfnregister.nl/login-registermediator/condities/

 

De mfam familiemediator zorgt ervoor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en bevordert dat ieder zich verdiept in de belangen van de andere betrokkenen, met inbegrip van die van uw kind/kinderen. Hij of zij helpt zoeken naar oplossingen die voor ieder goed werken. Als u samen oplossingen heeft gevonden, dan zet de mfam familiemediator die op papier. Het is dus niet de mfam familiemediator die beslist; de partijen bij het (dreigende) conflict hakken de knoop door.

 

Lukt het onverhoopt niet om er (geheel) via familiemediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog (gedeeltelijk) worden voorgelegd aan de rechter. Gelukkig slaagt tweederde van alle mediations.

 

Familiemediation is in het algemeen sneller en goedkoper dan andere oplossingsmethoden zoals een juridische procedure of arbitrage.

 

Klik op Zoekfunctie of Ledenlijst om de familiemediator te vinden die bij u past.