Kosten

 

Iedere mediator stelt zijn eigen tarief vast. Daar komt de BTW (thans 21 %) bij. Criteria voor de tariefstelling zijn oa  de opleiding, ervaring  en het specialisme van de mediator en de moeilijkheidsgraad van de kwestie waarvoor u in mediation wilt gaan. Behoudens afwijkende afspraken wordt per tijdseenheid gedeclareerd.

 

Het is dus verstandig om de mediator vooraf te vragen aan welk tarief en aan welke bijkomende kosten u in uw geval moet denken.

 

Verder is het goed om via inkomen na te gaan of u wellicht voor een toevoeging (= gesubsidieerde mediation) in aanmerking komt.

 

Informeer in dat geval vooral bij uw mediator of deze bij de Raad voor Rechtsbijstand is ingeschreven en zijn of haar diensten op basis van een toevoeging kan verlenen.

 

De partijen die een mediator inschakelen betalen de kosten behoudens toevoeging gezamenlijk. Meestal worden de kosten gelijk verdeeld, maar de partijen kunnen onderling natuurlijk tot een andere oplossing komen.

 

Gemiddeld duurt een mediation tussen de 2 en 8 uur, verdeeld over een aantal gesprekken. Uw afspraken over de kosten en de verdeling daarvan worden in een mediationovereenkomst vastgelegd. Daarin staan ook andere regels zoals de regels over vertrouwelijkheid en geheimhouding. Wanneer een mediation mislukt, zult u de mediator óók moeten betalen.

 

In de praktijk is het al gauw goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter.

 

Kort samengevat:

 

  • komt u in aanmerking voor gesubsidieerde mediation?

Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation en een mediator heeft die die dat kan en wil regelen, betaalt u alleen de zogenoemde ‘eigen bijdrage’ voor de hele zaak (dus niet per uur).

Meer informatie nodig? Klik op inkomen en scrol door naar mediation. Of klik op financieringsmogelijkheden.

 

  • komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde mediation?

In principe betalen partijen het uurtarief plus de BTW (21%) gezamenlijk, ieder een gelijk deel. Een andere verdeling mag ook worden afgesproken. Tot slot: indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, loont het vaak de moeite bij uw verzekeraar na te gaan of deze uw mediation wil vergoeden. Dit laatste is steeds vaker het geval. En let op: de keuze van de mediator is vrij, wat de polis ook zegt. De Hoge Raad heeft bepaald dat u uw eigen registermediator mag aanwijzen. De rechtsbijstandsverzekeraar heeft ook dan vergoedingsplicht.