Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 
De mfam noch de NMv noch hun bestuurders zijn aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of schade die (mede) tengevolge van op deze site getoonde informatie zou(den) kunnen optreden.
 Niets van deze site mag zonder toestemming van de mfam worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.