Samenstelling Bestuur mfam

voorzitter                          mr Marjel Kempen-Luiten mail

 

vice-voorzitter                    Eef van Creij mail

 

secretaris                           Yvonne Floor mail

 

penningmeester                  drs Rianne Kavelaars-Niekoop FM  mail

 

lid                                      Makiri Mual mail

 

factuuradres mfam: Carmelietenstraat West 89 5831 DR Boxmeer

 

factuurnummer: NL75 ABNA 0427919754 ten name van Ned Ver Familiemediators

 

emailadres mfam: mail